Regulamin Stadionu

REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO

 

REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO


1. Stadion Sportowy zlokalizowany przy ul. Wyszogrodzkiej 23 w Bodzanowie jest obiektem LKS Huragan Bodzanów, którego Administratorem jest Urząd Gminy w Bodzanowie.

2. Na terenie Stadionu znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko treningowe, trawiaste boisko do koszykówki, oraz dwa trawiaste boiska do piłki siatkowej.


3. Stadion użytkowany jest przez Ludowy Klub Sportowy Huragan Bodzanów, w czasie treningów, spotkań kontrolnych oraz ligowych, Szkołę Podstawową w Bodzanowie, Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie na warunkach określonych przez Administratora obiektu. Ze stadionu  mogą korzystać również  grupy zorganizowane lub osoby indywidualne.

4. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie z niniejszym regulaminem oraz posiadanie odpowiedniej zgody na piśmie, od prezesa klubu, w przypadku grup zorganizowanych.

5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora, osoby indywidualne muszą być pełnoletnie, a dzieci i młodzież do lat 18-stu muszą być pod opieką dorosłych.

6. Potrzebne urządzenia i sprzęt sportowy można wypożyczyć na terenie obiektu od Gospodarz Obiektu, pozostawiając w zastaw dokument tożsamości.

7. Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych lub zauważonych szkód pracownikowi obiektu.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Administrator nie odpowiada.

9. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby przypadkowe i grupy, które nie uzyskały zgody na użytkowanie Stadionu oraz przebywania kogokolwiek na jego terenie w czasie, kiedy obiekt jest zamknięty.

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych.

11. Na terenie obiektu zabrania się:

12. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna